АКТУАЛНО

Участието е безплатно. Възможна е предварителна регистрация на email – dr.i.yakimov@gmail.com

Въпросник за проучване на нагласите за специализация сред студенти по медицина. Изготвен от д-р Милко Пенев с подкрепата на Български Лекарски Съюз. Ако …

Поканата е за специалисти от различни медицински специалности и квалификация – лекари, мед.сестри, кинезитерапевти, рехабилитатори, лекарски асистенти. Както в двете предишни конференции, …

Въпросникът се попълва онлайн. Към въпросника: