ВЪПРОСНИК ЗА ПРОУЧВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СРЕД СТУДЕНТИТЕ ПО МЕДИЦИНА

Въпросник за проучване на нагласите за специализация сред студенти по медицина. Изготвен от д-р Милко Пенев с подкрепата на Български Лекарски Съюз.

Ако желаете да се включите вижте анкетата тук

Анкетата е достъпна и чрез QR code

qr-code