Въпросник за проучване на нагласите за специализация сред студенти по медицина

Въпросникът се попълва онлайн.

Към въпросника: