Здравен мениджмънт – възможност за придобиване на правоспособност

Института за следдипломна квалификация към УНСС организира следдипломни
квалификации и придобиване на правоспособност в няколко направления.
За членовете на БЛС – Разград, може би ще представляват интерес квалификациите по:
„Здравен мениджмънт“
„Национално и европейско медицинско право“
Можете да се запознаете подробно тук:
Или да се свържете с:
Полина Никифорова, тел: 0888000237, е-mail: P.Nikiforova@ips.bg
Гергана Булгурова, тел: 0884 338 813, 0888 202 431, е-mail: g.bulgurova@ips.bg
Учебните занятия ще стартират през октомври, като е предвидена възможност и за онлайн участие в обученията.