КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА на РК на БЛС – Разград

РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – РАЗГРАД 


КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА

 

 


ПРЕДСЕДАТЕЛ

д-р Людмила  Йорданова Димитрова

Специалност: Вътрешни болести, Кардиология

МБАЛ „ Свети Иван Рилски-Разград“ АД – гр. Разград

СИМП – гр. Разград

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Д-р Бончо Николов Георгиев
Специалност: Нервни болести
„МБАЛ – ИСПЕРИХ“ ЕООД – гр. Исперих

 

 

ЧЛЕНОВЕ

д-р Калин Цветанов Керчев

Специалност: Очни болести

МБАЛ „ Свети Иван Рилски-Разград“ АД – гр. Разград

“МЦ ВИТА МЕДИКА – ЕООД – гр. Разград

 

д-р Надежда Афанасиевна Аврамова

Специалност: Обща медицина

Общопрактикуващ лекар – гр. Завет

 

д-р Стоил Труфанов Станков

Специалност: Обща медицина

Общопрактикуващ лекар – гр. Цар Калоян