КОНТРОЛНА КОМИСИЯ на РК на БЛС – Разград

РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – РАЗГРАД 


КОНТРОЛНА КОМИСИЯ 


ПРЕДСЕДАТЕЛ

д-р Драгомир Атанасов Николов

Специалност: Хирургия

„МБАЛ – ИСПЕРИХ“ ЕООД – гр. Исперих

“МЦ ВИТА МЕДИКА – ЕООД – гр. Разград

 


ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

д-р Добромир Йорданов Стоянов

Специалност: Анестезиология и интензивно лечение

МБАЛ „ Свети Иван Рилски-Разград“ АД – гр. Разград

“МЦ ВИТА МЕДИКА – ЕООД – гр. Разград

 

ЧЛЕНОВЕ

д-р Кадрие Бахриева Кязимова

Специалност: Педиатрия

МБАЛ „ Свети Иван Рилски-Разград“ АД – гр. Разград

СИМП – гр.Разград