Обучение на специалисти

Участие в организирани летни школи за обучение на специалисти по различни теми.

Вх № 386 от 29.03.2023

Invitation Letter – 2023 Addictive Deseases

Invitation letter – Family Psychotherapy

Invitation Letter – HYPERBARIC MEDICINE

Invitation letter – Integrative Medicine

Invitation letter – School on Management

Invitation letter – TMA

Invitation Letter – Digital Medicine

Invitation Letter – ECPD Sports Medicine

Invitation Letter – FAMILY MEDICINE

Invitation Letter – PHYTOTHERAPY

Invitation Letter – QUANTUM MEDICINE

Project Planing – Belgrade 2023