Представители в арбитражната комисия

Представители в арбитражната комисия 

съгласно НРД № РД-18-41/15.09.2023 год.

за медицинските дейности между НЗОК и БЛС за 2023 – 2025 год.

 

РАЗДЕЛ IV

Правила за работа на арбитражната комисия по чл.466, ал.1, т.1 и т.2 от НРД 

 

ТИТУЛЯРИ

д-р Любомира Русанова

д-р Хачик Магардичян

д-р Николай Йоцов

 

РЕЗЕРВИ

д-р Атанас Станчев

д-р Олег Немечкин

д-р Михаил Гигов