УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на РК на БЛС – Разрад

РАЙОННА КОЛЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ – РАЗГРАД

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

д-р Михаил Милев Гигов

Специалност: Нервни болести

МБАЛ “Св. Иван Рилски – Разград“ АД – гр. Разград

МЦ “ВИТА МЕДИКА” ЕООД – гр. Разград

 


ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

д-р Хачик Нишан Магардичян

Специалност: Обща медицина

Общопрактикуващ лекар – с. Езерче

 

СЕКРЕТАР

д-р Любомира Руменова Русанова – Йоргакиева

Специалност: Клинична лаборатория

МБАЛ “Св. Иван Рилски – Разград” АД – гр. Разград

„ДКЦ І“ ООД– гр. Разград

 


ЧЛЕНОВЕ

д-р Атанас Станчев Станчев

Специалност: Педиатрия

СИМП – гр. Разград

 

д-р Шенол Салим Али

Специалност: Обща медицина

Общопрактикуващ лекар – с. Брестовене, с. Острово