Контакти

РК на БЛС – Разград

ул. “Коста Петров” № 2

БУЛСТАТ: 116500549

МОЛ: д-р Михаил Милев Гигов

Председател:

д-р Михаил Милев Гигов

Тел. 084/629 749

Секретар:

Анита Алкушева 

тел.: 0878/ 445 943

Адрес: Областна болница ул. „Коста Петров“ № 2

Банкова сметка:

БАНКА ДСК ЕАД клон Разград

BICна банката: STSABGSF

IBAN: BG11STSA93000000877936

РК на БЛС гр. Разград